- Vaš put do Jadrana -

Info i Rezervacije

Hrvatska
TEL: +385 (0)21 756 656
E-MAIL: info@ruzmarin.hr

Tradicija viteških igara09.06.2013.


Redovni i svečani nastupi viteških udruga u Gradu Korčuli ili na otoku Korčuli. Ovi mačevalački plesovi odnosno plesovi od boja - Moreška, Kumpanija i Moštra - imaju četverostoljetnu ukorijenjenu tradiciju sačuvanu na otoku Korčuli. Neki od bojnih plesova simboliziraju obranu otoka od napadača dok moreška predstavlja kroz izvedbu sedam dinamičnih mačevalačkih plesova, simbol borbe između dobra i zla, odnosno borbe između vojske bijelog i crnog kralja za lijepu djevojku, zaručnicu bijelog kralja.

1. lipanj 2013. - 31. listopad 2013.

Izvor: HTZ